Mệnh Kim

-10%
 Vòng Tay Hồ Ly Chúa Mix Ngũ Điếu Đá Thạch Anh Tóc Vàng (mệnh Thổ, Kim)  Vòng Tay Hồ Ly Chúa Mix Ngũ Điếu Đá Thạch Anh Tóc Vàng (mệnh Thổ, Kim)
1,636,200₫ 1,818,000₫