Vòng Chỉ Charm Đá

-15%
 Vòng Tay Nữ Hồ Ly Tóc Xanh Bọc Bạc Bện Chỉ Handamde - Tuệ Lâm  Vòng Tay Nữ Hồ Ly Tóc Xanh Bọc Bạc Bện Chỉ Handamde - Tuệ Lâm
1,020,000₫ 1,200,000₫
-15%
 Vòng Tay Hồ Ly Aquamarine Bện Chỉ Handmade Cao Cấp - Tuệ Lâm  Vòng Tay Hồ Ly Aquamarine Bện Chỉ Handmade Cao Cấp - Tuệ Lâm
637,500₫ 750,000₫
-15%
 Vòng Chỉ Handmade Tỳ Hưu Đá Mắt Hổ Nâu Vàng  Vòng Chỉ Handmade Tỳ Hưu Đá Mắt Hổ Nâu Vàng
467,500₫ 550,000₫