Tử Vi –Tướng Số

Tử Vi Tuổi Sửu năm 2020

Tuổi Sửu là biểu tượng cho con trâu ( Ngưu - 牛).Là con giáp đứng thứ 2 trong 12 con giáp và khi khởi vòng...

Tử Vi Tuổi Dậu năm 2020

Tuổi Dậu là biểu tượng cho Con Gà.(Kê – 鸡) Là con giáp đứng thứ 10 trong danh sách bảng xếp hạng 12 con giáp và...

TỬ VI TUỔI HỢI CUỐI NĂM 2019

Tuổi Hợi của bạn cùng 2 tuổi khác chính là 3 con giáp được chọn để hưởng lộc ngay trong tháng 10 năm 2019! Tiền tài...

MỆNH KIM NĂM 2019

Trong thuyết ngũ hành thì môi trường bao gồm 5 yếu tố tượng trưng: Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ. Người thuộc mệnh Kim sẽ tượng trưng...